1. Naam en doel
BMA (Belgian Mill Award) contest
Promoten van het Belgische wind-, water- en rosmolen patrimonium
2. Datum en duur
19/09/2021 van 08.00 tot 12.00 lokale tijd
3. Contest call
CQ BMA contest
4. Punten
3 punten per verbinding
Een QSO met een station met een geldige molenreferentie 10 punten
5. Categorieën (afzonderlijke logs)
HF band (80m SSB)
A  HF : op HF deelnemen vanaf een niet molenreferentie
B  HF : op HF deelnemen vanaf een geldige molenreferentie
C  HF : buitenlandse deelnemers
D  HF : luisteramateurs
VHF band (2m SSB en FM)
A VHF : op VHF deelnemen vanaf een niet molenreferentie
B VHF : op VHF deelnemen vanaf een geldige molenreferentie
C VHF : buitenlandse deelnemers
D VHF : luisteramateurs
Enkel point to point verbindingen via de ether zijn toegelaten.
6. SWL's
Aan eenzelfde GEHOORD station mag slechts éénmaal punten toegekend worden. Eenzelfde TEGENSTATION mag maximaal 10 keer voorkomen. In ieder gelogd QSO dient minstens één van de stations een ON station te zijn.
7. Deelnemen vanaf een molenreferentie
Deelnemende stations bevinden zich op of in een straal van max 1000m rond een molen met Belgisch referentienummer. Om als geldige molenreferentie in aanmerking te komen dienen minstens 25 QSO gemaakt te worden en dient men minstens 24 uur voor aanvang van de contest ingeschreven te zijn via het online inschrijvingsformulier. De geldige molenreferenties worden op de website gepubliceerd.
8. Deelname en vermogen
Alle radioamateurs uit binnen- en buitenland die beschikken over de nodige licentie voor bovenvermelde categorieën kunnen deelnemen. Vermogen volgens de vergunning van de deelnemer, met een maximum van 100W. Voor buitenlandse deelnemers gelden enkel verbindingen met Belgische stations vanaf een geldige molenreferentie
9. Rapport
RST + QSO serienummer beginnend met 001 + provincie OF molenreferentie. Enkel Belgische molenreferenties zijn geldig. De provincie en molenreferentie maken integraal deel uit van het rapport en moeten in de log vermeld worden.
Alle Belgische provincies: AN, BW, HT, LB, LG, NM, LU, OV, VB en WV.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: BR.
Voor de molenreferenties : http://www.belgianmillaward.be/
10. Vermenigvuldigers
Alle Belgische provincies (1x)
Alle geldige ingeschreven Belgische molenreferenties (1x)
Totaal multipliers = het aantal verschillende Belgische provincies + het aantal verschillende ingeschreven Belgische molenreferenties.
11. Eindscore
(Aantal QSO punten – strafpunten) x multipliers
12. Bandplanning
Iedere deelnemer dient zich aan de IARU bandplanning te houden.
80m SSB : van 3600 tot 3650 MHz en van 3700 tot 3775 MHz.

Op VHF 2m wordt er gewerkt in SSB en/of FM.
13. Deadline
Alle logs dienen verzonden te worden binnen de 14 dagen na de contest naar : [email protected]
(deadline 03/10/2021 2359 UTC)
Te laat ingestuurde logs komen niet in aanmerking voor het klassement en zullen als checklog gebruikt worden.
14. Logs
Enkel logs in CABRILLO formaat worden aanvaard. Zorg dat je het juiste Cabrillo formaat instuurt (instructies terug te vinden op de BMA website).
Vermeld uw roepteken in de onderwerp regel van uw bericht en hernoem de logfile naar “mycall.cbr”. Zorg er ook voor dat alle nodige informatie correct in de header is vermeld. (call, categorie, naam en adres deelnemer, UBA sectie, eventueel molenreferentie, gebruikte apparatuur en antenne)
De log dient als een normale bijlage te worden meegestuurd.
Logs met ontbrekende informatie in header komen niet in aanmerking voor het klassement en zullen als checklog gebruikt worden.
Opmerking: elke amateur kan per contestdeel slechts één log insturen (ofwel als ONL, ofwel met ON-call ofwel met zijn 2de callsign).
15. Strafpunten en diskwalificatie
QSO’s die niet in de log van het tegenstation voorkomen tellen voor nul punten, maar er worden geen extra strafpunten afgetrokken.
Valsspelen, denkbeeldige logging, selfspotting, overtreding van het wedstrijdreglement, overtreding van het IAURU bandplan en de contest voorkeurfrequenties kan aanleiding geven tot diskwalificatie.
Indien éénzelfde persoon meer dan één log instuurt, worden beide logs gediskwalificeerd.
Ontbreken van 1 of meerdere uit punt 9 en 14 opgesomde gegevens kan aanleiding geven tot diskwalificatie.
16. Logsoftware
Op de BMA website zijn linken voorzien naar logsoftware.
17. Trofeeën
Per categorie wordt een trofee voor de winnaar voorzien.
18. Door je log in te sturen ga je integraal akkoord met:

U het reglement gelezen en begrepen hebt en dat U ermee akkoord gaat dat je hieraan gebonden bent.
U uw station hebt bediend volgens de radioreglementering die geldig is in uw land volgens uw vergunning.
Alle acties en beslissingen van het Contest Committee officieel en definitief zijn.

Veel succes!
KTK en het BMA-team.