Contest Software N1MM
Om N1MM te kunnen gebruiken tijdens de BMA contest worden binnenkort verschillende "UDC" files beschikbaar gesteld.
Deze bestanden zorgen ervoor dat alle nodige gegevens kunnen worden gelogd alsook nadien een correcte score kan worden berekend.
 
in de map ..\N1MM Logger+\UserDefinedContests (HF_BMA.udc en VHF_BMA.udc)
in de map ..\N1MM Logger+\SupportFiles (BMA.sec en BMA_ref.txt)
UDC bestanden (binnenkort beschikbaar)
N1MM software