PopUp Aholic

Beste,

U kreeg onlangs van onze sectie KTK & BMA Team de uitnodiging ter deelname BMA contest op zondag 10 mei.
Gezien de huidige omstandigheden en de richtlijnen van de UBA in verband met de maatregelen aangaande het corona virus,
zijn ook wij genoodzaakt om deze geplande activiteit af te gelasten.
Single operator komt ook niet in aanmerking daar we nog altijd met een niet essentiële verplaatsing te kampen hebben.
Hopende op uw begrip en u volgend jaar opnieuw te mogen laten inschrijven.

met vriendelijke groeten
Keep your distance to stay safe.

KTK & BMA Team

Molens zijn al heel lang geleden over de hele wereld  door de mens ontwikkeld, in allerlei modellen wind, water, en tredmolens waren hier in ons koterijen zeer bekend.
Ze werden gebruikt als motor om allerlei machines aan te drijven, het meest gekend is de malerij.
Ze waren ook een plaats waar meerder mensen samen kwamen elk met hun verhaal en hun nieuwtjes,  de molenaar had al vlug een middel gevonden om deze snel en eenvoudig over te brengen op een verder afgelegen molen.
Door gebruik te maken van afgesproken tekens met de stand van de wieken en de manier van deze te bezeilen.
Ons Belgenland was rijkelijk voorzien van deze molens, de eerste wereldoorlog bracht daar verandering in, er was al snel een verband gelegd tussen die rare standen en bezeiling van de wieken en het geven van seinen.
Ook waren windmolens op een vrije en hoger gelegen plaats  gebouwd met mooie uitzichten, die natuurlijk belangrijk waren voor de militairen.
Om die redenen waren ze gedoemd om vernietigd te worden door de vijand of om te voorkomen dat de vijand ze kon gebruiken als uitkijk.
De overgebleven en opnieuw  gebouwde molens zijn een deel van ons patrimonium die we in eer en stand willen houden.
Als radioamateurs dragen wij graag ons steentje bij aan zulke zaken, vandaar de molencontest.
We laten de molens terug communiceren met elkaar niet met de wieken of de  zeilen, maar door onze apparatuur en kennis  voor het opbouwen van een zendstation als radioamateur.

Veel succes in de contest.
KTK - BMA team